جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
روزه در مناطقی که روز طولانی دارند
در برخی مناطق(مثل کشور بلژیک و سوئد) فاصله اذان صبح تا مغرب بسیار زیاد است (بیش از بیست ساعت)؛ ساکنان این مناطق نسبت به روزه و زمان افطار چه تکلیفی دارند؟آیا لازم است به مناطق دیگر مهاجرت کنند؟
پاسخ
باید بر اساس اوقات شرعی محل سکونت خود روزه بگیرند و مجرد مشقت عذر نیست. بله! اگر به خاطر طولانی بودن روز دچار سختی غیرقابل تحمل شوند، می توانند روزه خود را افطار کنند ولی بعداً باید قضای آن را بجا آورند و مهاجرت به مناطق دیگر لازم نیست.