جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
مسافرت در ماه رمضان و برگشت قبل از ظهر
آیا انسان میتواند در ماه رمضان از شب نیّت سفر کند و صبح به مسافرت برود، درحالیکه میداند قبل از ظهر به وطن برمیگردد و نیت روزه میکند؟
پاسخ
در فرض سؤال که از شب نیت سفر داشته اگر هنگام اذان صبح در وطن یا جایی باشد که روزه صحیح است مسافرت پیش از ظهر جایز نیست مگر سفر لازم باشد. البته اگر پیش از ظهر برگردد و نیت روزه کند، روزه‌اش صحیح است.