جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
مسافرت در ماه رمضان و برگشت قبل از ظهر
آیا انسان میتواند در ماه رمضان از شب نیّت سفر کند و صبح به مسافرت برود، درحالیکه میداند قبل از ظهر به وطن برمیگردد و نیت روزه میکند؟
پاسخ
در فرض سؤال که از شب نیت سفر داشته اگر هنگام اذان صبح در وطن یا جایی باشد که روزه صحیح است مسافرت پیش از ظهر جایز نیست مگر سفر لازم باشد. البته اگر پیش از ظهر برگردد و نیت روزه کند، روزه‌اش صحیح است.