جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تصمیم به ابطال روزه
اگر کسی تصمیم قطعی برای باطل کردن روزه بگیرد ولی پیش از انجام دادن مبطل پشیمان شود، روزهاش باطل است؟
پاسخ
بله روزه باطل میشود ولی باید تا آخر روز از مبطلات اجتناب کند و قضا واجب است اما کفاره ندارد.