دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 2019 آوريل 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
نهی شوهر از روزهی همسر
شوهرم مخالف روزه گرفتن من است و میگوید اگر شوهرت راضی نباشد روزهات قبول نیست! آیا میتوانم روزه ماه رمضان را افطار کنم و بعداً قضای آن را بجا آورم؟
پاسخ
واجب است روزه خود را بگیرید. اطاعت از شوهر در این موارد، جایز نیست.