جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
نهی شوهر از روزهی همسر
شوهرم مخالف روزه گرفتن من است و میگوید اگر شوهرت راضی نباشد روزهات قبول نیست! آیا میتوانم روزه ماه رمضان را افطار کنم و بعداً قضای آن را بجا آورم؟
پاسخ
واجب است روزه خود را بگیرید. اطاعت از شوهر در این موارد، جایز نیست.