جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
ترک روزه به خیال عادت ماهانه
اگر خانمی به خیال اینکه در ایام عادت است روزهاش را افطار کرده ولی بعداً متوجه شود که در آن زمان مستحاضه بوده است، وظیفهاش نسبت به روزههایی که نگرفته چیست؟
پاسخ
باید روزه‌ ها را قضا نماید ولی کفّاره ندارد.