دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 2019 آوريل 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تفاوت روزه و نماز مسافر در حد ترخص
آیا حکم نماز و روزه مسافر در حدّ ترخص تفاوت میکند؟
پاسخ
در مسافرت شرعی با رسیدن به حد ترخص، نماز شکسته میشود ولی بطلان روزه با خروج از شهر است. همچنین است حکم مسأله در بازگشت از سفر یعنی با رسیدن به حد ترخص، نمازش کامل میشود ولی با رسیدن به وطن یا جایی که قصد اقامت کرده، میتواند قصد روزه کند.