جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
تفاوت روزه و نماز مسافر در حد ترخص
آیا حکم نماز و روزه مسافر در حدّ ترخص تفاوت میکند؟
پاسخ
در مسافرت شرعی با رسیدن به حد ترخص، نماز شکسته میشود ولی بطلان روزه با خروج از شهر است. همچنین است حکم مسأله در بازگشت از سفر یعنی با رسیدن به حد ترخص، نمازش کامل میشود ولی با رسیدن به وطن یا جایی که قصد اقامت کرده، میتواند قصد روزه کند.