جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
اطلاع یافتن از بی‌ارزش بودن ملک پس از معامله
پنج سال پیش زمينی را خريداری کردم. اکنون که جهت اخذ پروانه ساخت مراجعه کردم گفتند زمين مذكور در طرح ممنوعیت ساخت و ساز است. آيا معامله باطل مي‌شود يا خير؟
پاسخ
در صورتی که زمین مذکور هیچ قیمتی نداشته باشد معامله باطل است و اگر دارای قیمت باشد شما حق فسخ دارید. البته در صورتی که تصویب طرح بعد از معامله انجام گرفته باشد، معامله صحیح و لازم است.