جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اطلاع یافتن از بی‌ارزش بودن ملک پس از معامله
پنج سال پیش زمينی را خريداری کردم. اکنون که جهت اخذ پروانه ساخت مراجعه کردم گفتند زمين مذكور در طرح ممنوعیت ساخت و ساز است. آيا معامله باطل مي‌شود يا خير؟
پاسخ
در صورتی که زمین مذکور هیچ قیمتی نداشته باشد معامله باطل است و اگر دارای قیمت باشد شما حق فسخ دارید. البته در صورتی که تصویب طرح بعد از معامله انجام گرفته باشد، معامله صحیح و لازم است.