سه شنبه 6 فروردين 1398 - 2019 مارس 26

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
لزوم درمان بیماری
این‌جانب بیماری لاعلاجی دارم اما رغبتی به پیگری درمان برای طولانی‌تر شدن عمرم ندارم. آیا این کار معصیت محسوب می‌شود؟
پاسخ
اگر زندگى بيمار متوقف بر درمان باشد، بر او واجب است نسبت به درمان خود اقدام كند مگر درد و رنج درمان یا مشکلات پس از درمان، انسان را مضطر و مستأصل کند.