جمعه 29 تير 1397 - 2018 ژولاي 20

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
لزوم درمان بیماری
این‌جانب بیماری لاعلاجی دارم اما رغبتی به پیگری درمان برای طولانی‌تر شدن عمرم ندارم. آیا این کار معصیت محسوب می‌شود؟
پاسخ
اگر زندگى بيمار متوقف بر درمان باشد، بر او واجب است نسبت به درمان خود اقدام كند مگر درد و رنج درمان یا مشکلات پس از درمان، انسان را مضطر و مستأصل کند.