جمعه 25 آبان 1397 - 2018 نوامبر 16

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
جواب سلام در فضای مجازی
آیا جواب سلام پیامک، ایمیل، تلگرام و ... واجب است؟
پاسخ
چنانچه در قالب یک ارتباط زنده باشد، واجب است.