چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 2018 آگوست 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
اموال جا مانده در مغازه
شغلم تعمیر موبایل است. تعداد زیادی موبایل و وسایل جانبی آن‌ مانند فلش و شارژر در مغازه مانده است که صاحبان آنها مراجعه نمی‌کنند و نگه‌داری آن‌ها نیز سخت است، چه تکلیفی دارم؟
پاسخ
اگر به صاحبان آنها دسترسی ندارید و از پیدا کردن آنها نا امید هستید، باید خود آنها یا قیمت آنها را با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط صدقه دهید.