شنبه 3 فروردين 1398 - 2019 مارس 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تهیه لواشک از انگور پخته‌شده
برای تهیه لواشک چند نوع میوه را مخلوط کردم و پختم. مقدار کمی هم انگور ریختم. آیا این کار باعث نجاست آن شده و خوردن لواشک حرام است؟
پاسخ
چنانچه دانه های انگور هم بجوشد، خوردن آن حرام است و بنا بر احتیاط نجس هم می‌شود.