دوشنبه 2 مهر 1397 - 2018 سپتامبر 24

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تغییر نذر
نذر کرده بودم که در ماه محرم حلیم بپزم. آیا می‌توانم بجای آن غذای دیگری از بیرون بگیرم و اطعام کنم؟
پاسخ
اگر نذر به صورت شرعی منعقد شده باشد که از جمله شرایط آن انشاء نذر و به زبان آوردن نام خداست، قابل تغییر نیست مگر عمل به آن بدون تحمل حرج مقدور نباشد.