پنج شنبه 28 تير 1397 - 2018 ژولاي 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
نذر روزه
نذر کرده بودم که هر وقت عصبانی شدم فردایش روزه بگیرم اما به نذر خود عمل نکردم حال برای جبران باید چه کنم؟ آیا قضای آن روزه ها بر من واجب است؟
پاسخ
اگر این نذر باعث شود که دچار ضعف اعصاب بیشتر شوید نذرتان محقق نمیشود در غیر اینصورت اگر عمدی روزه نگرفته اید باید کفاره بدهید و بنابر احتیاط در کفاره شکستن نذر باید بین کفاره افطار روزه در ماه رمضان و کفاره قسم احتیاط شود و به یکی از دو روش عمل کنید: 1. به 60 مسکین هر کدام یک مد طعام، بدهید 2- دو ماه روزه بگیرید (که یک ماه و یک روز آن پشت سر هم باشد) و در صورت امکان ده مسکین را هم بپوشانید یا به هر کدام یک مد طعام بدهید. قضای روزه نیز واجب است.