سه شنبه 1 آبان 1397 - 2018 اکتبر 23

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اطلاع فروشنده از قصد مشتری برای استفاده حرام
فروش و اجاره چیزهای که استفاده حلال نیز دارد ولی فروشنده یا موجر می‌داند که مشتری آن را برای استفاده حرام خریده یا اجاره کرده، چه حکمی دارد؟
پاسخ
اگر تحقق معامله سبب نزدیک کار حرام مشتری و مستاجر شود معامله حرام است.