يکشنبه 29 بهمن 1396 - 2018 فوريه 18

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
گِل مالیدن و پابرهنه شدن در عزاداری
بعضی از عزاداران روز عاشورا لباس خود را گِلی می‌کنند و کفش از پا درمی‌آورند. این اعمال چه حکمی دارد؟
پاسخ
مانعي ندارد بلکه از مصادیق تعظیم شعائر و مستحب است.