سه شنبه 29 خرداد 1397 - 2018 ژوئن 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
مقدار ماندن در شب دوازدهم در منا
فتوای آیت الله العظمی شبیری زنجانی درباره ماندن در شب دوازدهم در منا چیست؟
پاسخ
در شب دوازدهم همچون شب یازدهم حاجی یا باید از غروب آفتاب تا نیمه شب در منا باشد یا در هنگام طلوع فجر در منا حضور داشته باشد بنابراین کسی که نیمه اول شب را در منا بوده می تواند به طور موقت از منا خارج شود ولی نباید از منا کوچ کند یعنی با جمع کردن اثاثیه به قصد رفتن کامل از آنجا خارج شود چون کوچ کردن از منا قبل از رسیدن ظهر روز دوازدهم جایز نیست.
شماره تلفن بعثه معظم له:
 0596730642
0595367581