شنبه 24 آذر 1397 - 2018 دسامبر 15

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
مقدار ماندن در شب دوازدهم در منا
فتوای آیت الله العظمی شبیری زنجانی درباره ماندن در شب دوازدهم در منا چیست؟
پاسخ
در شب دوازدهم همچون شب یازدهم حاجی یا باید از غروب آفتاب تا نیمه شب در منا باشد یا در هنگام طلوع فجر در منا حضور داشته باشد بنابراین کسی که نیمه اول شب را در منا بوده می تواند به طور موقت از منا خارج شود ولی نباید از منا کوچ کند یعنی با جمع کردن اثاثیه به قصد رفتن کامل از آنجا خارج شود چون کوچ کردن از منا قبل از رسیدن ظهر روز دوازدهم جایز نیست.
شماره تلفن بعثه معظم له:
 0596730642
0595367581