جمعه 27 مهر 1397 - 2018 اکتبر 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
ممانعت از تشرف بیماران به حج
اگر دولت با گذاشتن قوانینی به افراد بیمار اجازه ندهد كه براى حج سفر كنند، آيا با اين حال این افراد مستطيع محسوب مى‌شوند؟
پاسخ
بله مستطیع هستند و در صورت عدم امکان تشرف به حج در همین سال، در سال های بعد بجا آورد و اگر به طور کلی نا امید است برای اولین سال ممکن برای حج -هرچند از میقات- نائب بگیرد.