شنبه 27 مرداد 1397 - 2018 آگوست 18

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
ممانعت از تشرف بیماران به حج
اگر دولت با گذاشتن قوانینی به افراد بیمار اجازه ندهد كه براى حج سفر كنند، آيا با اين حال این افراد مستطيع محسوب مى‌شوند؟
پاسخ
بله مستطیع هستند و در صورت عدم امکان تشرف به حج در همین سال، در سال های بعد بجا آورد و اگر به طور کلی نا امید است برای اولین سال ممکن برای حج -هرچند از میقات- نائب بگیرد.