شنبه 27 مرداد 1397 - 2018 آگوست 18

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
تحقق استطاعت با اهدای فیش حج
پدرم که قبلا به حج مشرف شده، فیش حج تمتع خود را به بنده هدیه کرده است. آیا با این هدیه، استطاعت حاصل شده و انجام حج بر من واجب است؟
پاسخ
در فرض سوال، اگر باقی هزینه حج را هرچند با فروش بعضی از وسایل، داشته باشید و صرف مال در حج موجب اختلال در زندگی نمی‌شود، از نظر مالی مستطیع هستید و حج بر شما واجب است.