سه شنبه 22 آبان 1397 - 2018 نوامبر 13

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
غسل و وضو با دست گچ گرفته
دست راستم شکسته است و از آرنج تا انگشتان درون گچ قرار دارد. چگونه وضو و غسل انجام دهم؟
پاسخ
باید بقیه قسمت‌ها را بشویید و در آن قسمت گچ گرفته‌شده به دستور جبیره عمل کنید یعنی دست خیس را روی آن بکشید.