چهارشنبه 31 مرداد 1397 - 2018 آگوست 22

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونيک :
همراه :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
Close
سوال
غسل و وضو با دست گچ گرفته
دست راستم شکسته است و از آرنج تا انگشتان درون گچ قرار دارد. چگونه وضو و غسل انجام دهم؟
پاسخ
باید بقیه قسمت‌ها را بشویید و در آن قسمت گچ گرفته‌شده به دستور جبیره عمل کنید یعنی دست خیس را روی آن بکشید.