سه شنبه 22 آبان 1397 - 2018 نوامبر 13

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
بیدار کردن شخصی برای نماز باوجود ناراحتی وی
شخصی خواب سنگینی دارد و هنگامی‌که برای نماز صبح او را بیدار می‌کنیم ناراحت می‌شود. آیا بیدار كردن او جایز است؟
پاسخ
بیدار کردن به گونه‌ای که احسان به وی حساب شود همانند این‌که باعث شود نسبت به خواندن نماز در وقت، عادت کند یا آبرویش در مقابل دیگران حفظ شود یا برای جلوگیری از معصیت در ترک نماز باشد، جایز است بلکه اگر بدانید در فرضی که بیدار می شود نمازش را می‌خواند بیدار کردن وی جایز است.