سه شنبه - 2018 نوامبر 13 - 5 ربيع الاول 1440 - 22 آبان 1397
گزارش تصویری:

مراسم سوگواری روزهای پایانی ماه صفر در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی

مراسم سوگواری روزهای پایانی ماه صفر در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی