سه شنبه - 2019 مارس 26 - 19 رجب 1440 - 6 فروردين 1398
آیت الله العظمی شبیری زنجانی در دیدار با وزیر امورخارجه:

اتحاد مردم، رمز پیروزی کشور است/ نباید مأیوس شد

آیت الله العظمی شبیری زنجانی در دیدار با دکتر ظریف، وحدت کلمه و اتحاد مردم را رمز پیروزی مردم ایران در برابر مشکلات دانستند و خاطر نشان کردند: امیدواریم اشخاص به تحقق این مسأله کمک کنند و اختلاف ها کمتر شود.