شنبه 2 تير 1397 - 8 شوال 1439 - 2018 ژوئن 23

اعلام نظر دفتر مرجع عالی قدر درباره میزان زکات فطره و کفاره

دفتر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی، مبلغ۸۰۰۰ تومان را بابت فطریه هر نفر به حساب گندم تعیین کرده است.......