شنبه 1 مهر 1396 - 2 محرم 1439 - 2017 سپتامبر 23
آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در آیین تلبس طلبه‌های جوان:

رفتار شما در اعتقادات مردم مؤثر است

یکی از «مسلّمات» جامعه این است که رفتار کسانی که لباس روحانیت را بر تن دارند در اعتقادات مردم تاثیر دارد