جمعه 2 تير 1396 - 28 رمضان 1438 - 2017 ژوئن 23

اعلام نظر دفتر مرجع عالی قدر درباره میزان زکات فطره و کفاره

بر اساس بررسی های انجام شده، مبلغ 6000 تومان بابت فطریه هر نفر به حساب گندم تعیین شده است