دوشنبه 30 بهمن 1396 - 2 جمادي الثاني 1439 - 2018 فوريه 19
گزارش تصویری:

مجلس سوگواری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام در دفتر مرجع عالیقدر

مجلس سوگواری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام