چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 - 28 رجب 1438 - 2017 آوريل 26
گزارش تصویری:

مجلس سوگواری سالروز شهادت مظلومانه امام کاظم علیه السلام با حضور مرجع عالی قدر

مجلس سوگواری سالروز شهادت مظلومانه امام کاظم علیه السلام با حضور مرجع عالی قدر