سه شنبه 1 آبان 1397 - 13 صفر 1440 - 2018 اکتبر 23

گزیده الکلام...؛ حکایت شیر بهادر

اين همه رجزها (رجزهای رضا شاه)، نظير آن رجز هندى گرديد كه آقاى ميرزا عبداللّه‏ تبريزى مجتهدى از آقاى شيخ محمّد رضا مجتهد مسجد شاهى اصفهان نقل كرد كه: ...

گزیده الکلام...؛ حضرت ابوطالب (علیه السلام)

ابن ابى الحديد در فضل اميرالمؤمنين (عليه السلام) مى‏گويد: چه گويم در حقّ كسى كه پدرش، ابوطالب، بزرگ بطحا و شيخ قريش و رئيس مكّه بود....

گزیده الکلام...؛حلم احنف بن قيس

احنف بن قيس، از بزرگان اهل بصره و بسيار محترم بود و يكى از حكماء و عقلاء و سياسيّين بود. در حلم، ضرب المثل بوده، مى ‏گفتند: فلانى از احنف، حليم‏تر و بردبارتر است. به احنف گفتند:.....

گزیده الکلام...؛پیشوای عادل

در كتاب «اصل الشيعه»، از ابوسعيد منصور بن حسين آبى، متوفّى سنه 422، در كتاب «نثر الدرر» نقل كرده كه احنف بن قيس گفت: وارد شدم بر معاويه؛ ....

گزیده الکلام...؛فقیران آبرودار و با دیانت

آقاى آقا سيّد صدرالدين صدر نقل كرد كه: در نجف، يك نفر، يك ليره اشتباها دست يك فقيرى گذاشته بود. فقير هم نابينا بود؛ لكن از سنگينى آن ملتفت شده بود كه ليره است و فهميده بود كه او اشتباه كرده....

گزیده الکلام...؛قوّت دیانت

خيلى اتّفاق افتاده كه توسّط خواب، كشف مطالب شده؛ چون عالم خواب هم يكى از طرق وصول به واقع است؛ امّا نه هر خواب و نه هر وقت، بلكه حسب آنچه كه خداوند مصلحت بداند....

گزیده الکلام...؛قانون نظام وظیفه در قم

شاه خودش به مرحوم آيت اللّه‏ آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى صريحا قول داده بود كه از قم و نواحى، تا پانزده سال نظام اجبارى نگيرند؛ ولى دو سال نگذشته بود كه از نواحى قم گرفتند، ....

گزیده الکلام...؛ خاندان صاحب هدایۀ المسترشدین

خداوند به او، از دختر شيخ، آقا شيخ محمّدباقر را مرحمت كرد. مرحوم آقا شيخ محمّدباقر هم كه آراسته به فضل و كمال بود، دختر خاله خود را كه صبيّه آقا سيّد صدرالدين عاملى باشد،...

گزیده الکلام...؛ محمّد بن هشام

محمد بن هشام از حبسى‏هاى آزاد بود. از منصور فرارى بود و در پرده اختفاء روزگار مى‏گذرانيد، بى آن كه جرأت داشته باشد كه نسب خود را در جائى ابراز كند.....

گزیده الکلام...؛ آثار سوء هم نشین بد

اين همه دزد و دغل كه امروز مى‏بينى، اغلب در اثر همنشينى شده؛ در موقعى كه بايد كاسبى و هنر ياد بگيرد، رفيقان بد دورش را گرفته، نگذاشته‏اند پى كسب هنر برود. تا وقت كار گذشته، از خواب وقتى بيدار شده است كه هيچ كار بلد نيست،....

گزیده الکلام...؛ تربیت فرزند

حضرت صادق (علیه السلام) مى ‏فرمايند: «بچّه، هفت سال بازى مى ‏كند و هفت سال هم كتابت ياد مى‏ گيرد و هفت سال، حلال و حرام تعلّم مى‏ نمايد.»....

گزیده الکلام...؛ رگ خویشاوندی، داستانی از شیخ محمّدرضا مسجد شاهی

آقاى آشيخ محمّدرضاى اصفهانى مسجد شاهى نقل كرد از آقاى آسيّد محمّد قزوينى حلّى، نجل مرحوم آسيّد مهدى كه: ....

گزیده الکلام...؛ حکایتی از حاج میرزا حسین نوری

انسان در هر راه باشد، باز بايد راه باريكى با خدا داشته باشد، آقاى حاج سيّد محمّدباقر قزوينى، از مرحوم حاج ميرزا حسين نورى نقل كرد، او از كسى كه:....

گزیده الکلام...؛راه باریکی به سوی خدا

آقاى آقا مرتضى، نجل مرحوم آيت اللّه‏ حائرى نقل كرد كه: در عراق (اراك)، هفت هشت نفر از طايفه بيات، شراب خورده، مست شده بودند. در اين اثناء، همه به شور مستى، از اطاق بيرون آمده بودند....

گزیده الکلام...؛ نتیجه طمع کاری

ملّت ايران، امسال به چشم خود ديدند كه ظالم چگونه به چاه افتاد؛ محتاج قصّه سرائى از داستان گذشتگان نيستند....

گزیده الکلام...؛ دارایی و عزت

دستى پشت اسباب جاريه هست که بايد همواره از آن استمداد كرد و به آن اتّكال نمود و از غير آن، چشم اميدوارى بست. هر كه اين معنى را ادراك و اين حال را پيدا كرده، قرين غنا و عزّت خواهد بود....

گزیده الکلام...؛ چند حکایت در مورد توکّل

آقاى حاج آقا روح اللّه‏ خمينى، از اخوى خود آقامرتضى نقل كرد كه آقاميرزا على طبيب اصفهانى گفت كه: ....

گزیده الکلام...؛ توکّل و اعتماد به خدا

و امّا توكّل واعتماد به خدا نمودن؛ آن نيز فوائد موفور و ثمرات نامحصور دارد: «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ». ...

گزیده الکلام...؛ شیعیان و بت پرستان میانمار

اين ايّام [اسفند 1320]، «رنگون» پايتخت آنجا، [در جریان جنگ جهانی دوم] مورد حمله ژاپنی هاست.....

گزیده الکلام ...؛ ادعای «سلونى..»

... در جلد سيّم شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، صفحه 217، نوشته: در زمان ناصر دين اللّه عبّاسى، مردى بود، به مردم موعظه مى‏كرد.

  • تعداد رکوردها : 207