جمعه 29 تير 1397 - 8 ذيقعده 1439 - 2018 ژولاي 20
   
  3رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
  جستجو برای :
  علیه السلام قم، لوح پایان دوره خود را از دست آیت الله العظمی شبیری زنجانی دریافت کردند..... مراسم پایان دوره دانش آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام با حضور آیت الله العظمی شبیری امام محمد باقر علیه السلام با حضور آیت الله العظمی شبیری زنجانی   در مراسم با شکوهی با حضور اساتید
  علیه السلام قم، لوح پایان دوره خود را از دستان آیت الله العظمی شبیری زنجانی دریافت کردند. آیت الله العظمی شبیری زنجانی از دانش آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام تقدیر کرد. ;مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام قم، لوح پایان دوره خود را از دستان آیت الله العظمی شبیری زنجانی
  جلسه فارغ التحصیلی دوره اول و دوم دانش آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام با حضور آیت با حضور آیت الله العظمی شبیری زنجانی برگزار شد: علیه السلامجلسه فارغ التحصیلی دوره اول و دوم دانش آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام با حضور آیت الله
  • تعداد رکوردها : 3