دوشنبه 29 آبان 1396 - 2 ربيع الاول 1439 - 2017 نوامبر 20
   
    1رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
    جستجو برای :
    های مقیم تهران در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی برگزار شد. مراسم عزاداری روز اربعین در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی با حضور هیأت زنجانی های مقیم تهران گزارش تصویری: مراسم عزاداری روز اربعین در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی با حضور هیأت زنجانی
    • تعداد رکوردها : 1