يکشنبه 5 فروردين 1397 - 9 رجب 1439 - 2018 مارس 25
   
    1رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
    جستجو برای :
    روحانیت باید در کنار مردم قرار گیرد  هشدارها و نگرانی های آیت الله العظمی شبیری زنجانی نسبت به کاهش جایگاه علمی و اجتماعی روحانیت
    • تعداد رکوردها : 1