دوشنبه 29 آبان 1396 - 2 ربيع الاول 1439 - 2017 نوامبر 20
   
    2رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
    جستجو برای :
    یکی از «مسلّمات» جامعه این است که رفتار کسانی که لباس روحانیت را بر تن دارند در اعتقادات مردم تاثیر دارد رفتار شما در اعتقادات مردم مؤثر است این است که رفتار کسانی که لباس روحانیت را بر تن دارند در اعتقادات مردم تاثیر دارد و اگر رفتار این قشر مطابق
    که دو چیز در ایمان و اعتقادات مردم مؤثر است یکی تبلیغات منبری‌ها و یکی هم اعمال کسانی که به تدین شناخته می
    • تعداد رکوردها : 2